Skladišno poslovanje

Program je koncipiran za cjelokupno vođenje materijalnog i financijskog knjigovodstva. Svi dokumenti – primka, otpremnica, povratnica, narudžba, ponuda, račun – međusobno su povezani podacima tako da se podaci iz narudžbe mogu povući u primku, iz ponude u otpremnicu te iz otpremnice na račun, što skraćuje vrijeme i napor ažuriranja jer nema opetovanog upisivanja podataka.

Nadalje, program nudi mogućnost fakturiranja unutar odabira dana, određenog vremenskog intervala, jednu izdatnicu, za cijeli mjesec itd.

Uz skladišne kartice (kartice robe), kartice kupaca, dobavljača, prodavača olakšano je ažuriranje i dokumentiranje podataka, a budući da se po unosu primke automatski pohranjuje količina i cijena u knjigama ulaznih i izlaznih računa – moguće je stalno pratiti stanje na skladištu pojedinog artikla.

Također, program prati izvode banke, uplate po računima, isplate, troškovi (telefon, gorivo…), da bi pregled računa bio podijeljen na plaćene i neplaćene s mogućnošću ispisa neplaćenih po kupcu, dobavljaču i ostalim kategorijama.