Servis

Program za vođenje servisa radi kompletnu evidenciju popravaka uređaja, korisnika usluga i samih uređaja. Također, sadrži i evidenciju utrošenog materijala, rezervnih dijelova. Za sve proizvode, rezervne dijelove i usluge je moguće definirati i njihovu cijenu i jednostavno izračunati ukupnu cijenu popravka.

Proces izrade i popunjavanja unutar programa je vrlo jednostavan i brz zbog mogućnosti da se jednom definirani podaci o pojedinim proizvodima, uslugama, poslovnim partnerima i serviserima  unose jednostavnim izborom s liste tj. iz baze podataka čime se izbjegava opetovani ručni unos često korištenih podataka.

Radi kvalitetnije usluge prema korisniku, programom je moguće i praćenje ostalih aparata u kućanstvu te njihovo (redovno) servisiranje Što je idealno za servise po manjim mjestima. Jednako tako, aparate je moguće razvrstavati po vrstama, namjeni, modelima što daje statistički uvid i evidenciju.

S modulima računa i servisnih naloga s ispisom, program je moguće koristiti i kao računovodstveni alat namijenjen servisima svih vrsta i specijalizacije