Grobni očevidnik

Grobni očevidnik i Registar umrlih osoba” načinjen je sukladno pravilniku o vođenju grobnog očevidnika NN 143/98, a na temelju Članka 19. Stavak 2. Zakona o grobljima NN 19/98, a na snazi je od 1. Siječnja 1999. Godine.

Program radi pod svim verzijama Windowsa XP, Vista ili 7, te postoji kao jednostavna i mrežna verzija, i spreman je za arhiviranje na optičke medije (CD, DVD), koje uvijek možete poslije pregledavati i ispisivati.

Moguća je nadogradnja programa sa kartom groblja, zajedno sa ucrtanim grobnim mjestima za jednostavnije vizualno snalaženje.

Mi smo izradili program koji Vam može olakšati dostupnost svim potrebnim podacima vezanim uz evidencije za svako grobno mjesto unutar groblja za koje ste koncesionar.