Caffe bar kasa

Kompletan program za vođenje ugostiteljskog objekta od ulaska robe u skladište preko normativa do prodaje robe na kasi i razduživanja kroz precizne normative.

Program vodi svu evidenciju potrebnu za uspješno vođenje ugostiteljskog objekta. Brzo i lako korisnik dolazi do mjesečnih izvještaja prometa sa obračunatim Porezom na potrošnju i Porezom na dodanu vrijednost, a automatsko prebacivanje iz smjene u smjenu i računanje početnog stanja robe Čine ovaj program jednostavnim za korištenje i zaposlenicima.

Ispisi računa i zaključaka kase rade se na formatu za POS printere 60 – 80 mm, a svi ostali na formatu A4.
U programu postoji i mogućnost dvostrukih cijena, dnevne i noćne koje program automatski koristi i obračunava za odabrane dane u tjednu (npr. Petak i subota nakon 20.00 sati).
Program je prilagođen i za touchscreen monitore.