Transparentnost ili zašto je obavezan impressum?

Internet kao medij za prijenos i širenje podataka doveo je do današnje digitalne renesanse u obrazovanju, poslovanju, zdravstvu i drugim aspektima ljudskog života. Ali kao i svaka (vrijedna) kovanica, ima dvije strane. Anonimnost na mreži omogućila je pojedincima omogućila je širenje dezinformacije i izbjegavanje odgovornosti.

Transparentnost, kao jedan od alata u borbi prema reguliranim aktivnostima na mreži, postaje sve češći zakonski okvir u rušenju zida anonimnosti i borbi protiv lažnih vijesti te internetskih identiteta.

U toj borbi svakako prednjače germanske zemlje (Njemačka, Austrija i Švicarska) koje strogo nadziru objavljivanje tzv. impressuma na mrežnim stranicama, bilo da se radi o portalima, kao elektroničkim periodičkim publikacijama, ili internetskim trgovinama te drugim komercijalnim „izdanjima“.

Sam pojam „impressum“ dolazi iz latinskog jezika označavajući urezivanje, utiskivanje na površinu. U osnovi radi se zapravo o izjavi o vlasništvu i autorstvu sadržaja određene publikacije kojom se stječe kredibilitet i preuzima odgovornost za objavljeni sadržaj.

U Hrvatskoj impressum je obavezan dio internetskih stranica, a ta obaveza regulirana je člankom 21. Zakona o trgovačkim društvima.

Tako javna trgovačka i komanditna društva te gospodarsko-interesna udruženja trebaju navesti:

• naziv i skraćenu tzv. tvrtku, ime pod kojim trgovačko društvo posluje i pod kojim sudjeluje u pravnom prometu
• sjedište društva
• sudski registar i broj pod kojim je objekt unesen (MBO; matični broj objekta)
• broj bankovnog računa, naziv i sjedište banke
• iznos temeljnog kapitala društva (s naznakom je li u cijelosti uplaćen; a ako nije, s naznakom koji dio kapitala nije uplaćen)
• prezimena i najmanje jedno ime članova uprave društva, a kod dioničkog društva članova uprave, odnosno izvršnih direktora i predsjednika nadzornog odnosno upravnog odbora
• ukupan broj izdanih dionica i njihovi nominalni iznosi

Kao koristan podatak pokazao se i OIB organizacije te EU PDV broj, naravno, za obveznike PDV-a.

Propisane kazne

Isti zakon, Zakon o trgovačkim društvima, člankom 630 predviđa kazne za nepoštivanje ovih obaveza. Za pravne osobe iznos novčane kazne može iznositi do 50 000 kn, dok se odgovorna osoba može kazniti i do 7 000 kn.

Gdje objaviti?

Navedene informacije trebale bi biti dostupne jednostavno, bez barijera, u rubrici o nama ili kontaktu, ako već niste skloni objavi u podnožju stranice.

Ukoliko svoje proizvode i usluge nudite u drugim državama, potrebno je iskazati impressum prema zakonima tih država.

U skladu s Uredbom EU 1/2003 o provedbi pravila o tržišnom natjecanju, posebno su jake specifične regulative na području spomenutih germanskih zemalja, no važno je prilagoditi internetska sjedišta u skladu i sa zahtjevima engleskog, finskog, nizozemskog i belgijskog zakonodavstva.